Odlomak

Instrumenti bezgotovinskog platnog prometa su nalog za prenos i nalog za naplatu. Nalog za prenos koristi se kada dužnik nalaže banci da na teret njegovog računa prenese sredstva u korist računa poverioca, za prenos sredstava između dva računa istog klijenta i u slučaju kompenzacije, odnosno obračuna kod kojeg se vrši zaduženje i odobrenje računa istog klijenta za određeni iznos.

Nalog za naplatu je bezgotovinski instrument platnog prometa koji izdaje poverilac i kojim inicira zaduživanje računa dužnika i odobravanje sredstava na svom računu (npr. provizija za usluge platnog prometa, naplata izvršnih sudskih rešenja).

Nalog za naplatu uvek se izdaje uz ovlašćenje koje je dužnik dao poveriocu ovlašćujući ga da raspolaže sredstvima sa njegovog računa.

Instrumente platnog prometa potpisuju ovlašćena lica, čiji su potpisi deponovani kod banke kod koje se vodi račun klijenta i na njima pored potpisa mora biti stavljen i pečat nalogodavca koji je deponovan u banci (osim ako je u pitanju fizičko lice koje nema pečat).

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Finansije Branko Ranisavljević
  • Školska godina: 2022
  • Maturski Radovi, Bankarstvo/Finansije
  • Srbija,  Ljig,  --- Srbija | Beograd ---   1300 Kaplara Ljig - srednja skola

Više u Maturski Radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese