Odlomak

Da bi se jasnije odredilo mesto Bezbednosnog menadžmenta u sistemu nauka, može se poći od prihvatljive klasifikacije tog sistema prema kojoj se celokupno naučno saznanje deli na komplekse nauka, koji se dalje dele na grupe nauka, grupe na nauke, a nauke na naučne discipline. Prema toj klasifikaciji, sistem nauka se deli na komplekse filozofskih, društvenih, prirodnih i matematičkih nauka, a kompleks društvenih nauka na grupe socioloških, ekonomskih, pravnih, politikoloških, bezbednosnih, kriminoloških, psiholoških, organizacionih i drugih nauka.
Polazeći od navedenih klasifikacija, kao i od činjenice da je menadžment, pre svega, rad ljudi na rukovodećim položajima, izvesno je da je teorija menadžmenta interdisciplinarnog karaktera. Menadžment kao naučna disciplina prožima se i dopunjuje sa nizom drugih nauka i naučnih disciplina sa kojima razmenjuje načuna saznanja.

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 139 stranica
  • Bezbednosni menadžment -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  Pravni fakultet, Novi Sad  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese