Odlomak

UVOD

Imovinu preduzeća sačinjavaju sva raspoloživa i angažovana sredstva, po pojavnim oblicima i funkcionalnoj nameni, s jedne strane, kao i svi izvori sredstava, koji indiciraju na poreklo pribavljanja angažovanih sredstava, s druge strane.
Pred svakim preduzećem svakodnevno se nalazi rešavanje brojnih i komplikovanih poslovnih zadataka, koji moraju biti kvalitativno i kvantitativno usklađeni sa raspoloživom imovinom preduzeća. Obim i struktura sredstava različiti su od preduzeća do preduzeća, a zavise, u prvom redu, od prirode delatnosti kojom se preduzeće bavi, kao i od veličine preduzeća.
Tako, na primer, preduzeće koje pripada privrednoj grupaciji Proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina imaće potpuno drugačiji obim i strukturu sredstava i njihovih izvora od preduzeća koje pripada privrednoj grupaciji Proizvodnja derivata nafte. S druge strane, dva preduzeća u okviru iste privredne grupacije, na primer, Proizvodnje tekstilnih prediva i tkanina, imaće različit obim i strukturu sredstava i njihovih izvora, ukoliko se radi o preduzećima različite veličine

Sredstva preduzeća

Kriterijumi za klasifikaciju sredstava mogu biti različiti. U nastavku, prikazaćemo, najpre, klasifikaciju sredstava prema pojavnim oblicima, a, potom, prema nameni.
Sredstva se, na primer, mogu klasifikovati prema: pojavnom obliku, zatim, prema nameni, potom, kombinovano, i sl.
Šematski prikaz klasifikacije sredstava prema pojavnim oblicima

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese