Odlomak

Vlasinsko jezero je veštačko akumulaciono jezero koje se nalazi na jugoistoku Srbije, na Vlasinskoj visoravni.Ovo jezero je nastalo izgradnjom brane 50-tih godina XX veka na položaju nekadašnjeg Vlasinskog blata.
Vlasinsko jezero poseduje mnogobrojna prirodna bogatstva i retkosti. Takozvana plutajuća ostrva koja nastaju pri dizanju vodostaja su specifičnost ovoga jezera.( www.vlasinskojezero.com)
Ovo prelepo veštačko jezero oivičava zatalasana visoravan u vidu prostranog zelenog ćilima išaranog livadama, pašnjacima i šumama koje u sebi sadrže raznovrsni biljni i životinjski svet. Okolinu jezera sačinjavaju planine sa prelepim pejzažom. Na tim planinama su grupisana nekoliko vlasinska naselja između kojih teku bistri i žuborni potoci.
Zbog svih ovih prirodnih bogatstava i lepota Vlasinsko jezero se smatra jednim od najlepših i najbogatijim veštačkim jezerima u Srbiji, i baš zbog toga treba obratiti posebnu pažnju na njegovu zaštitu i razvoj.

2. Geografski položaj Vlasinskog jezera

Vlasinsko jezero se nalazi u jugoistočnoj Srbiji na teritoriji opštine Surdulica. Udaljeno je 30 km od doline Južne Morave ka zapadu i od jugoistočno-bugarske granice ka jugu. Nalazeći se na 1213m nadmorske visine i prostirući se na visini od 16 km2 najveće je i najviše veštačko jezero u Srbiji. Jezero je okruženo planinama Gramada, Vardenik i Čemernik. (http://sr.wikipedia.org/wiki)
Jezero je od Niša udaljeno 119km, od Beograda 350km, od Vranja 55km, a od Skoplja 143km.
Ako se ovome doda da je od Sofije udaljeno samo 157km i Ćustendila 63km, onda se lako zaključuje da je ovo jezero, i uopšte ova regija imaju izvanredno povoljan saobraćajno-geografski i turistički položaj

Slika 1. Geografski položaj Slika 2. Mapa Vlasinskog jezera
Vlasinskog jezera

3. Osnovne odlike Vlasinskog jezera

3.1 Geološke odlike
Na mestu gde se u prošlosti nalazila tresava, poznata kao Vlasinsko blato, sa ševarom, trskom i samo mestimičnim vodeim površinama i gde ističe reka Vlasina, nasalo je današnje Vlasinsko jezero.
Podizanjem nivoa vode, prilikom punjenja jezera, sa dna se podigao treset debljine 30cm do jednog metra, produkt vekovnog raspadanja mahovina tresetica, formirajući velika plivajuća ostrva od tog materijala. Navodno, u svetu postoji još samo jedno slično jezero u Škotskoj.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari