studenti
Mesto za uspešne studente

Mikrobiološka ispravnost vode

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

UVOD
Sve je izraženije korištenja mora, rijeka, jezera, bazena, lječilišta i drugih kupališta u rekreativne svrhe, širom svijeta i tokom cijele godine, u razvijenim zemljama i u zemljama u razvoju. Sa aspekta unapređenja zdravlja ljudi radi se o pozitivnom razvoju, jer korištenje vode u rekreacijske svrhe, u cilju odmaranja, opuštanja i vježbanja, povezano je sa značajnim prednostima za zdravlje i opću dobrobit čovjeka. Na žalost, uporedo se pojavljuju bolesti, ozljede , pa i smrtni slučajevi, koji su povezani sa navedenim korištenjem.
Aktivnosti Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization – WHO) vezano za vode za rekreaciju ili kupanje, započele su sedamdesetih godina 20. stoljeća, i to najprije organiziranjem dva stručna skupa na ovu temu. Na skupovima su naglašene opasnosti koje su povezane sa korištenjem vode u svrhu rekreacije, konstatovana veza između kvaliteta vode i zdravlja kupača, te predložena sanitarna ispitivanja mjesta za kupanje. Nakon niza stručnih savjetovanja koja su uslijedila, 1989. godine su pripremljeni dokumenti u formi uputstva za mikrobiološka ispitivanja vode za kupanje te mogući protokoli za epidemiološka istraživanja. Nastavljena su istraživanja s ciljem izbora najprikladnijeg protokola, te definiranja numeričkih standarda.
U praksi se često izrazi “opasnost” i “rizik” tretiraju kao sinonimi. Međutim, “opasnost” je skup okolnosti koje bi mogle dovesti do štete, gubitaka života, ozljeđivanje ili do pojave bolesti. “Rizik” od takvih događaja je definiran kao vjerovatnoća da će se događaj pojaviti kao rezultat izloženosti određenoj količini (kvantumu) opasnosti. „Stopa učestalosti“ je očekivani broj događaja koji se pojavljuju za definiranu količinu opasnosti. Strogo govoreći, vjerovatnoće i stope podliježu različitim zakonitostima, ali ako su vjerovatnoće male i događaji nezavisni, dvije vrijednosti će biti približno jednake. Rizici mogu varirati od zanemarivih – štetni događaj koji se pojavljuje u frekvenciji ispod jednog od milion, do visokih – gdje je vjerovatnoće pojave događaja više od jednog od sto.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.