Odlomak

U savremenim uslovima urbanog načina života, industrijalizacije, demografske eksplozije, moderne poljoprivrede i poljoprivredne tehnologije dolazi do korišćenja sve većih količina vode.  Svakodnevno se ogromna količina otpadaka izbacuje u reke i mora. Reke su danas postale kolektori svih urbanih i industrijskih otpadnih voda. “Lakoća” odstranjivanja otpadaka na ovaj način dovela je do toga da su neke reke u svojim donjim tokovima pretvorene u mrtvaje, a da je korišćenje vode sve skuplje zbog visoke cene prečišćavanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 21 stranica
  • Bioremedijacije prof. dr. Gordana Dražić
  • Školska godina: prof. dr. Gordana Dražić
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekologija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Biološki fakultet  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari