Odlomak

Informacioni sistemi i tehnologije su postali vitalna komponenta uspešnog biznisa ili organizacije koja želi izgraditi konkurentske prednosti i poslovati profitabilno. Informacioni sistemi menjaju osnove i principe biznisa.
Usluge kupcima, poslovne operacije, proizvodnja, marketinške strategije i distribucija u velikoj meri zavise od informacionih sistema i tehnologije koju poseduje kompanija. Bitdefender je rumunska kompanija za cibersecurity i anti-virus softver.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari