Odlomak

Život u savremenom dobu, donosi mnogo prednosti i nedostataka. Ono što je na početku XX veka bilo nezamislivo danas je uobičajeno. Danas se mnogo brže živi, mladima su mnoge stvari dostupne, kako na tržištu tako i na internetu, naravno, bez obzira na dostupnost, mnogi od tih sadžaja imaju loš uticaj na mlade i vrlo često su u obliku iskušenja. Rasprostranjenost bolesti zavisnosti u našoj Zemlji poslednjih godina je u porastu.
Primećena je učestalija zloupotreba droga i alkohola zajedno, kao i kombinacija različitih psihoaktivnih supstanci- sedativa, alkohola, kanabisa, heroina, kokaina, amfetamina i dr.
Bolesti zavisnosti mogu uspešno da se leče kao i sva hronična stanja. Slično hroničnim bolestima, neophodna je u toku određenog vremenskog raspona, primena kombinovane terapije. Kombinovana terapija podrazumeva pristup koji odgovara potrebama svakog pacijenta ponaosob,kao i težini stanja u kome se pacijent nalazi u određenim etapama oporavka. Lečenje je daleko efikasnije ako se počne ranije, a načini lečenja zavise od individue. Najbolja je kombinacija različitih oblika lečenja.
Lečenje zavisnika nije moguće ukoliko oni sami ne pokažu želju za izlečenjem.

ALKOHOLIZAM

.
Termin ”alkoholizam” se u medicini prvi put pominje 1849. godine (lekar Magnus Huss, Švedska). Narednih sto i više godina korišćen je u različitim kontekstima, reflektujući, u odredjenom vremenu, aktuelne naučne koncepte i sociopolitičku realnost (Blume, 1983). Različitost upotrebe ovog pojma delom je posledica nepostojanje konzistentnosti u terminologiji i klasifikaciji poremećaja “u vezi sa alkoholom i narkoticima”.
Alkoholizam je poremećaj koji se karakteriše ponovljenom, nekontrolisanom upotrebom alkoholnih pića i koji ima negativne posledice na:
• zdravlje osobe ( telesno i psihičko)
• njeno socijalno prilagodjavanje i
• radnu sposobnost

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari