Odlomak

 

Budžet je plan prihoda i rashoda države utvrđen za određeno razdoblje koje obično traje godinu dana. Budžet je finansijski instrument kojim se vrši prikupljanje sredstava mehanizmom javnih prihoda (porezi, doprinosi, takse i drugi oblici javnih prihoda ), s jedne strane , i njihovo plansko (namensko) trošenje kojim se finansiraju javni rashodi, s druge strane.
Upotreba budžeta kao osnovnog instrumenta finansiranja opštih društvenih potreba opravdana je iz sledećih razloga.Obezbeđuje se preglednost i jednostavnost uvida u sve javne prihode i javne rashode, sve je u jednom dokumentu . Svi prihodi i rashodi su vidljivi, dobro su sistematizovani i lako uočljivi. Primena jedinstvenog instrumenta finansiranja iziskuje manji tehnički rad i režijske troškove.Omogućuje potpuniju i efikasniju informisanost o izvorima prihoda i obima rashoda, veću kontrolu bilansnih sredstava . Sve je sadržano u jednom pravnom aktu. Sredstva se raspoređuju prema utvrđenim planskim prioritetima zadovoljavanja potreba Jedinstvenost budžeta omogućuje efikasniju upotrebu budžeta kao instrumenta ostvarivanja širih društvenih ciljeva i aktivnog sredstva ekonomske i socijalne politike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari