Odlomak

Obligacioni odnosi čine najčešće pravne odnose između ljudima. Oni se nalaze svuda gde postoje i čovekove potrebe za izvesnim materijalnim i duhovnim dobrima, koja se razmenjuju na tržšištu. Najveći deo svojih svakodnevnik potreba zadovoljavamo stupajući u obligacione odnose, zapravo svaka kupovima u supermarketu ili bilo kojoj prodavnici je jedan oblik obligacionog odnosa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Obligaciono pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari