Odlomak

Povećanje dostupnosti testiranja i efikasne terapije dovelo je do povećanja broja ljudi za koje se zna da žive sa virusom humane imunodeficijencije. Mentalnim poremećajima, kao komorbidentnim stanjima u HIV infekciji se ne pridaje mnogo značenja, iako je njihova učestalost veća nego u opštoj populaciji. Depresija je drugi po redu najčešći mentalni poremećaj kod HIV pozitivnih osoba, koji ne utiče samo na kvalitet života, nego i na tok bolesti. Cilj ovog rada je da se ispita depresivnost kod HIV pozitivnih pacijenata kao i da se analizira prisustvo iracionalnih uverenja i stavova koji mogu biti odgovorni za pojavu depresije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari