Odlomak

Jedan od neospornih elemenata u definiciji turizma je putovanje. Zato su putovanja veoma bliska turističkoj aktivnosti. Putovanja omogućavaju da se otkrije, upozna i prouči svet. Kretanja turista predstavljaju učinak prilikom savladavanja prostoja od mesta stalnog boravka do turističkog mesta. Tom prilikom turista prelazi određene regionalne prostore i državne granice. Na taj način se, najčešće, govori o domaćem i inostanom, odnosno međunarodnom turizmu.

1. Domaći turizam
Domaći turizam se odvija u okviru jedne zemlje. Turističke aktivnosti, u ovom smislu, mogu biti regionalne i međunarodne.
Regionalne turističke aktivnosti se odvijaju između emitivnih prostora i turističkih mesta u okviru određenog turističko-geografskog regiona. Ovaj vid turističke aktivnosti najčešće karakteriše potrošnja koja ne utiče bitno na razvoj regiona i relativno kratak boravak. Turistička regija je šira geografska celina s određenim imenom, u kojoj je razvijena turistička ponuda. Ona često obuhvata više većih i manjih turističkih destinacija. Da bi određena prostorna celina bila privlačna za turiste i da bi mogla da se označi kao turistička destinacija, moraju biti razvijeni:
• Atraktivni faktori (svi oni elementi koji imaju privlačnu snagu za ljude željne odmora, zabave, razonode i dr.);
• Komunikativni faktori (odnose se na saobraćajnu povezanost destinacije s ostalim područjima iz kojih dolaze turisti);
• Receptivni faktori (direktni receptivni kapaciteti: objekti za smeštaj, objekti za ishranu i točenje pića, objekti kulrurno-zabavnog i sportsko-rekreativnog karaktera, turističke agencije, trgovine, sredstva za prevoz putnika u destinaciji; indirektni receptivni kapaciteti: kulturni objekti, javni objekti, javne površine).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese