Odlomak

Evolucija marketinga

Evolucija marketinga odvijala se u fazama od prozvodne,prodajne i marketinške do faze kontrole marketinga. Pedesete godine prošlog veka označile su trijumf marketinga nad proizvodnom i prodajnom poslovnom orijentacijom. U velikom broju organizacija se otvaraju odeljenja za marketing. Objavljuju se brojni radovi i udžbenici.

Naglo se povećava broj poslovnih škola koje u svoje nastavne planove uključuju i marketing. Postepeno dolazi do formiranja preduzeća koja se isključivo bave pružanjem usluga iz domena marketinga.Uticaj marketinga se širi i izvan granica privrede i tržišta, na celokupno društvo i sve aspekte života.

 

 

 

 

 
Definicija marketinga
”Marketing predstavlja više od poslovne funkcije. Marketing je taj koji bi trebalo da, na osnovu poznavanja kretanja na tržištu i potreba potrošača, kaže da li treba ući u proizvodnju nekog proizvoda.”

Njegova je uloga da bude opšteusmeravajuća filozofija celokupnog poslovanja. Povezivanje proizvođača i potrošača se odvija na tržištu putem razmene roba i usluga. Uloga marketinga je da omogući da se čin razmene odigra tako da potrošač dobije robu i usluge koje su mu potrebne, a proizvođač ekvivalentnu naknadu za to, u vidu profita.

Da bi taj cilj bio ostvaren, potrebe, stavovi i mišljenja potrošača moraju biti na prvom mestu. Marketing pomaže u rešavanju fundamentalnih pitanja poslovanja: šta treba da čini ponudu preduzeća (koji proizvodi i usluge), koje ciljno tržište odabrati, kada treba ponuditi proizvod i pod kojim uslovima, kako ponuda treba da izgleda.

“Naučnu disciplinu koja se bavi istraživanjem odnosa i veza između preduzeća i tržišta, što uključuje analizu suštine, uzroka i faktora poslovanja preduzeća sa aspekta njihovog odnosa i komunikacije sa tržištem, sa ciljem da se zadovolje potrebe, sklonosti i želje potrošača.”1

“Moderan marketing koncept zasnovan je na ideji ostvarivanja ciljeva organizacije kroz zadovoljenje kupaca bolje od konkurencije.”2

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese