Odlomak

Ni jedno živo biće ne može se razvijati izolirano od sredine u kojoj živi. Svojom građom, funkcijom organa I ponašanjem živo biće je prilagođeno uvjetima okoliša. Na promjene uvjeta okoliša živo biće reagira svojom unutrašnjom konstitucijom I prilagođava se do te mjere da može opstati u izmijenjenim uvjetima ili nestaje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Entomologija Drago Milošević
  • Školska godina: Drago Milošević
  • Skripte, Ekologija
  • Srbija,  Čačak,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Agronomski fakultet  

Više u Skripte

Jedan komentar na “Ekologija insekata”

snjuki snjuki says:

Hvala :))

Komentari