studenti
Mesto za uspešne studente

Elektronsko bankarstvo i platne kartice

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Problem istraživanja
Savremena tehnološka dostignuća u oblasti elektronike i informatike, a naročito razvoj interneta i telekomunikacionih tehnika doprineli su razvoju svih delatnosti pa tako i razvoju bankarstva.
Navedene tehnološke prednosti izazvale su revoluciju u načinu poslovanja i pružanja usluga u oblasti finansija. Zahvaljujući savremenim informatičko-telekomunikacionim dostignućima stvoreni su uslovi da banke svojim klijentima mogu neprekidno da budu na usluzi 365 dana godišnje.
U poređenju sa prethodnim, tehnologija elektronskog poslovanja pruža ogromne prednosti i bankama kao finansijskim institucijama i njihovim klijentima – privrednim subjektima i pojedincima.
Razvoj elektronskog bankarstva povezan je sa intenzivnom primenom računarske i telekomunikacione tehnologije u procesu obrade i prenosa podataka. Zahvaljujući ovim tehnologijama došlo je do korenitih promena u organizaciji i funkcionisanju banaka. Pokrenuti procesi primene novih tehnologija su nezaustavljivi i dovode do primene novih postupaka i tehnologija kojima teško možemo sagledati sve mogućnosti.
Cilj elektronskog bankarstva zasnovanog na računarima i računskim mrežama, (prvenstveno internetu kao globalnoj mreži) je efikasno pružanje usluga klijentima, bez obzira na njihovu geografsku udaljenost.
Tehničko-finansijske inovacije, u svim segmentima dovode kako do reorganizacije poslovnih procesa u samim bankama, tako i do reorganizacije poslovnih procesa između samih banaka, banaka i njihovih klijenata i između klijenata i trećih lica međusobno. Klasično bankarsko poslovanje i lični kontakt sa klijentima zamenjuje se automatizovanim izvršenjem usluga. Na taj način se povećava efikasnost, a troškovi transakcija se smanjuju i za klijenta i za banku.
Tehnike i metode elektronskog poslovanja donose ogromne materijalne uštede i bankama i klijentima jer se tim putem novčane transakcije izvršavaju, praktično, trenutno. Banke ostvaruju uštedu u pogledu smanjenja troškova za plate svojih zaposlenih, za korišćenje poslovnog prostora, u brzini izvršenja novčanih transakcija i tačnosti i pouzdanosti istih kao i u pogledu ponude neprekidnog i kontinuiranog pristupa svojim sredstvima za sve klijente. Klijenti imaju mogućnost da raspolažu svojim novcem u svako doba, u skladu sa svojim potrebama i željama a poslove sa bankom mogu da završavaju bilo

gde i bilo kada i to uz smanjene troškove i sa većim komforom jer ne moraju da idu u banke i tamo nepotrebno troše vreme.
U savremenim uslovima smanjuje se upotreba gotovog novca i čekova i sve više se prelazi na tzv. elektronski novac. Prema nekim procenama u budućnosti će se koristiti samo elektronski novac.
Savremeno bankarstvo u svom radu se u potpunosti oslanja na dobro organizovani informacioni sistem. Bankarski informacioni sistem je preduslov kako za realizaciju poslovne politike, tako i za upravljanje bankom.
Trend u savremenom bankarstvu je automatizacija svih finansijskih operacija. Sistem elektronskih plaćanja rešava većinu problema starog sistema zasnovanog na papirnim dokumentima. Pojava elektronskog novca, ustvari, predstavlja elektronsku razmenu podataka i sredstava (Electronic Funds Transfer), što ustvari i predstavlja suštinu elektronskog bankarstva.
U tehnološki razvijenom svetu već duži vremenski period uspešno se primenjuju navedene tehničke mogućnosti.
Postavlja se pitanje do kog nivoa je razvijena primena savremenih dostignuća u bankarskom sistemu u Srbiji.
Imajući u vidu sadašnji nivo razvijenosti platnih kartica u Srbiji može se zaključiti da su postojeća infrastruktura i ljudski resursi kojima banke raspolažu na takvom nivou da je i kod nas omogućena praktična primena naprednih bankarskih tehnika kao i ovladavanje novim tehnikama i njihovo brzo uvođenje u upotrebu. Ali, s obzirom da se radi o relativno novim tehnološkim sistemima na osnovu mnogih istraživanja može se zaključiti da mi, u tom pogledu, u odnosu na razvijeni svet kasnimo izvestan period. Kada se uzme u obzir naša tradicija, kod nas još nije na vidiku potpuna zamena gotovog novca i čekova elektronskim novcem.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.