studenti
Mesto za uspešne studente

Metodi obračuna zarada

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Globalizacija, hiperkonkurencija i razvoj tehnologije, kao jedni od najznačajnijih uslova poslovanja danas, nametnuli su savremenom preduzeću potrebu diferenciranja od konkurencije preko njegovih proizvoda, usluga i procesa. Uspeh je moguće ostvariti ukoliko preduzeće poseduje radnu snagu sa različitim obrazovnim profilima tj. stepena kvalifikovanosti, koja će obavljati različite funkcije: proizvodnja, prodaja, marketing, logistika, finansije, ljudski resursi itd. Organizacija ne dobija ono što želi, već ono što plaća, samim tim je veoma bitno posvetiti pažnju pitanju zarade kao i metodama njenog obračuna.
Zarada (plata, cena rada, lični dohodak) je novčana nadoknada koju poslodavac plaća zaposlenom u zamenu za obavljeni posao. Plaćanje se može izvršiti u fiksnom iznosu za svaki posao koji se izvršava, po satnoj i dnevnoj stopi ili na osnovu lako merljive količine obavljenog posla. Istorijski posmatrano, plaćanje se u početku vezivalo za društvo u kome je postojao sistem robne razmene koji omogućuje ravnomernu razmenu proizvoda i usluga između trgovaca. Postoje zapisi koji datiraju još iz 3100. godine pre nove ere koji ukazuju da su radnici u Mesopotamiji za svoj rad bili plaćeni određenim iznosom izraženim u pivu. Zarade su isplaćivane još u drevnom Egiptu, Grčkoj i Rimu.
Zarada je monetarna mera koja odgovara standardnim jedinicama radnog vremena. Najstarija jedinica vremena koja se i danas često koristi jeste dan rada. Pronalazak časovnika se poklopio sa podelom radnog vremena gde je sat postao najčešći koncept na kome se zasniva koncept dnevne zarade. U zavisnosti od strukture i tradicije različitih ekonomija širom sveta, dominantan uticaj na platu imaju ponuda i tražnja, zakonodavstvo i tradicija. Najveći uticaj na plate u Sjedinjenim Američkim državama imaju tržišni faktori dok su tradicija i socijalna struktura dominantniji u Japanu.
Sistem nagrađivanja obuhvata materijalne i nematerijalne nagrade koje poslodavac daje zaposleniima za uloženi rad a kao najznačajniji deo tog sistema je sistem zarada koji obuhvata materijalne nagrade. Sistem zarada obuhvata dva oblika zarada: direktne (osnovna plata, uvećanje osnovne plate, zarade bazirane na performansama) i indirektne (programi zaštite zaposlenih, plaćena odsustva i različite pogodnosti). Dva osnovna elementa sistema kompenzacije su zarade i stimulacije. Po pravilu, zarade se utvrđuju na bazi fiksnih kriterijuma a stimulacije na osnovu varijabilnih kriterijuma.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.