Odlomak

Тема овог пројектног рада је оријентација продаје ка снабдевању угоститељских објеката на примеру ,,N.B. – Trade“.

Под угоститељскиим објектима издвајају се: ресторани, барови, хотели, апартман и други објекти који су ту да задовоље потребе клијената. Битан фактор у пословању угоститељских објеката поред ентеријера самог објекта, јесте и снабдвање најситнијим детаљима који се користе свакодневно, а и оних који служе за декорацију. Сваку врсту услуга можемо пронаћи у фирми „N.B.-Trade“.

У наставку пројектног рада, у циљу реализације претходно описаног пројектног задатка, биће дат приказ основних података о анализираном привредном друштву, истовремено указујући на историјат настанка и развоја, делатност, структуру власништва, карактеристике локације. Такође, ће бити дат теоријски аспект посматрања наведене теме.

Реч је о приватном предузећу у власништву једног члана – физичко лице. Укупан новчани улог који је уписан и уплаћен је 46.968,80 RSD док је износ уписаног и унетог неновчаног улога (у непокретностима) 26.547.366,40 RSD.[1] Предузеће „N.B.-Trade“, налази се у Крушевцу. Бави се велепродајом, а од 2020. године и малопродајом робе широке производње. Малопродају воде у својој радњи „Barok line“. Фирма је основана 2000. године, рад су почели са велепродајом играчака и од тада послују успешно. Како је пословање напредовало, тако је растао и њихов асортиман. Почели су са набављањем робе за домаћинство и од тада је већи део асортимана посвећен бројним артиклима за сваку врсту потребе. Такође се баве и „online“ продајом.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Komentari

Click to access the login or register cheese