Odlomak

Osnova za dugoročni rast i profitabilnost svake oganizacije, a posebno poslovnih organizacija (preduzeća), je kvalitetno planiranje budućih aktivnosti. Da bi se moglo efikasno vršiti planiranje potrebno je najprije sagledati trenutnu situaciju preduzeća, utvrditi uzroke koji su uslovili trenutno stanje, pa tek onde praviti planove za budućnost. Sagledavanje trenutnog položaja poslovne organizacije na tržištu nije posao koji se može jednostavno provesti. Potrebno je prikupiti i analizirati pouzdane podatke, kako ovlastitoj organizaciji, tako i o konkurentima, zatim podatke o opštem stanju na tržištu, potencijalnim šansama i prijetnjama za preduzeće, te na osnovu tako dobijenih pokazateljavršiti planiranje poslovnih aktivnosti.

Podatke o vlastitom preduzeću relativno je lako dobiti iz internih izvora, unutar samog preduzeća. Međutim, podaci o konkurenciji i trendovima na tržištu su teže dostupni i zahtijevaju dodatni napor za njihovo prikupljanje i ispravno interpretiranje.Za analizu internih i eksternih uticajnih faktora koriste se različite metode.  Najčešće se koristi SWOT analiza koju ću obraditi u ovom seminarskom radu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 8 stranica
  • Marketing u pomorstvu -
  • Školska godina: 2021
  • Seminarski radovi, Ekonomija
  • Crna Gora,  Bar,  Pomorski fakultet u Baru  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese