Odlomak

UVOD

Ekonomska propaganda je skup aktivnosti pomoću kojih ponuđivač proizvoda/usluge, saopštava prodajne poruke postojećim ili potencijalnim potrošačima korišćenjem plaćenog medija sa ciljem da deluje na sklonost, stavove i akcije tih potrošača.
Zadatak ekonomske propagande je da na poseban način informiše o proizvodu (usluzi) i nekim njegovim karakteristikama stvarajući psihološku atmosferu oko njega, da podstakne na razmišljanje o proizvodu i na odluku o eventualnoj kupovini, ali, što je veoma važno da pri tome ne stvori nezadovoljstvo ili frustraciju kod potencijalnih kupaca.

EKONOMSKA PROPAGANDA

Ekonomska propaganda je oblik masovne promocije. Naziv propaganda je latinskog porekla i znači plansko ( namerno ) širenje, rasprostranjivanje stavova, principa i ideologija. Najčešće se koristi za propagiranje nekog proizvoda, prerduzeća ili oboje njih istovremeno.
Za ovu delatnost koristi se i termin reklama koji takodje potiče od latinske reči „reclamare“ što znači glasno vikanje u cilju privlačenja pažnje.
U literaturi ima više pokušaja da se propaganda kao posebna disciplina (ili instrument) marketinga definiše i sveobuhvatnije objasni.
Prema Nistrom-u (Nystrom 1985, str 345), ekonomska propaganda je prikazivanje neke ustanove, institucije, osobe, proizvoda, usluge ili delovanja u rečima i slikama, koje javno pomažu o trošku oglašavača, sa namerom da utiču na prodaju, upotrebu, glasanje, akciju ili pristanak.
Prema Sudaru (1975, str. 5), ekonomska propaganda je skup delatnosti, akustičnih i kombinovanih porukainformiše potrošače o odredjenim proizvodima ili uslugama i utiče na njih da slobodno izaberu kako bi time počela, povećala se ili nastavila prodaja a time i poslovan je učinilo što uspešnijim.

ZADACI EKONOMSKE PROPAGANDE U PREDUZEĆU

Zadaci EP su sledeći:
1) da proizvode i usluge preduzeća učini poznatim na tržištu,
2) da utiče na formiranje stavova u odnosu na ponudu preduzeća i to po dva osnova:
– da formira, održava i učvršćuje preferencije potrošača prema proizvodima preduzeća,
– da smanji ili otkloni eventualne otpore i predrasude koji nastaju iz negativnih stavova potrošača prema preduzeću ili njegovim proizvodima.
3) da pruži aktivnu pomoć i podršku naporima preduzeća u obradi tržišta i to u sledećem:
– da podrži akcije usmerene na stvaranje ili budjenje potreba za proizvodom,
– da pomogne pri izboru, odnosno pridobijanju klijentele,
– da pomogne pri planiranu obima i pravaca prodaje proizvoda.
4) da podrži aktivnosti prodajne funkcije preduzeća pri realizaciji prodajne politike na tržištu i to:
– da doprinese koordinaciji (uskladjenju) cena i drugih uslova prodaje,
– da podrži uvodjenje novih proizvoda na tržište,
– da pruži pomoć i podršku eliminaciji proizvoda koji zastarevaju,
– da se usklade sve akcije distribucije na tržištu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari