Odlomak

Ekonomika preduzeća je nauka koja proučava zakonitost privređivanja. „Ekonomika preduzeća je nauka koja proučava ekonomske pojave u okviru određenog privrednog društva i njegovog odnosa sa okolinom, ispituje faktore njene efikasnosti i uspešnosti i opredeljuje zakonitosti pojava u vezi sa njima“.
Produktivnost rada kao ekonomski princip poslovanja predstavlja težnju da se u poslovanju ostvari što više proizvoda i usluga, uz što manje ulaganje rada, odnosno utrošaka radne snage.
Ekonomičnost poslovanja kao ekonomski princip predstavlja težnju da se proizvede što veća vrednost uz minimalno ulaganje svih elemenata proizvodnje.
Rentabilnost poslovanja kao ekonomski princip predstavlja težnju da se ostvari što veći dohodak ili dobitak uz što manje angažovanje poslovnih sredstava. Pokazuje efikasnost angažovanja sredstava u stvaranju dobitka.
Proizvod, ukupan prihod i dobit su izrazi rezultata reprodukcije. Za ostvarivanje rezultata su neophodna ulaganja sredstava i radne snage.
Ekonomski principi poslovanja se najčešće vežu za pojam poslovnog uspeha. Poslovni uspeh preduzeća koja posluju u uslovima tržišne ekonomije mora biti zasnovan na osnovnom ekonomskom načelu koje glasi: ostvariti što veći rezultat sa što manjim ulaganjima.
Najpoznatiji i najčešće upotrebljavani pokazatelji poslovnog uspeha ili ekonomski principi su: ekonomičnost (Ek), rentabilnost (R) i produktivnost (Pr). Koeficijentima ekonomičnosti, produktivnosti i rentabilnosti zahvaćena je celokupna ekonomija reprodukcije preduzeća.
1.Produktivnost
Preduzeće kao ekonomsko pravni subjekt teži da ostvari što uspešnije poslovanje. Pri tome preduzeće postavlja svoje poslovne ciljeve a zatim preko utvrđene poslovne strategije koristi raspoložive materijalne i ljudske resurse i principe poslovanja. Svi istovremeno predstavljaju meru uspešnosti preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese