Odlomak

Preventivno održavanje mašina/opreme predstavlja unapred planirani skup aktivnosti čiji je osnovni cilj da se preduprede otkazi/neispravnosti mašine/opreme i time produži njen remontni ciklus. Postupci preventivnog održavanja su:
1. osnovno održavanje mašina/opreme,
2. redovni i vanredni pregledi mašina/opreme,
3. preventivne zamene elemenata/sklopova mašine/opreme.
Preventivno održavanjeobuhvata niz aktivnosti u cilju sprečavanja otkaza i održavanja sistema u random stanju.Obavlja se u unapred definisanim intervalima ili na osnovu definisanih kriterijuma, a čija je svrha smanjenje verovatnoće otkaza ili degradacije rada sistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 28 stranica
  • Eksploatacija i održavanje mašina i opreme za eksploataciju nafte i gasa prof.Ljiljana Radovanović
  • Školska godina: prof.Ljiljana Radovanović
  • Seminarski radovi, Skripte, Mašinstvo
  • Srbija,  Zrenjanin,  Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin  

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari