Odlomak

PREDGOVOR

Udžbenik Elektronska trgovina je prevashodno namenjen studentima studijskog programa Marketing i trgovina na Departmanu za poslovnu ekonomiju Univerziteta Singidunum. Po svome sadržaju i načinu izlaganja, predstavlja pogodnu dodatnu literaturu za sve studijske programe na Univerzitetu koji se dotiču nekog aspekta savremene elektronske trgovine kao globalnog fenomena. Izbor materijala i način prezentovanja je delom rezultovao iz višegodišnjeg iskustva autora u predavanjima i vežbama iz predmeta Elektron ske poslovne komunikacije sa studijskog programa Poslovna informatika. Ovo iskustvo je pomoglo da se na adekvatan način prenesu osnovne postavke tehnološke infrastrukture savremene elektronske trgovine studentima čije je usmerenje u društveno ekonomskom polju

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari