Odlomak

Elektronsko bankarstvo predstavlja elektronske sisteme za transfer novca, zapisa i dokumenata bez papira baziranog na integraciji računarske i komunikacione tehnologije. U polazištu elektronskog bankarstva je EFT (Electronic Funds Transfer) odnosno transfer sredstava iz dela finansijskih aktiva u okviru jednog ili više transaktora, elektronskim putem. Taj prenos novca i zapisa bez papira obavlja se uz korišćenje odgovarajućih programskih paketa i aplikacija. Razvojem elektronskog bankarstva (E-banking) znatno se menjaju finansijski instrumenti, procedure i tehnologija poslovanja svih učesnika u finansijskim transakcijama Što rezultira reinženjenngom poslovnih procesa u bankama i brojnim drugima finansijskim institucijama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari