Odlomak

Pojavom interneta pojavile su se nove mogučnosti komuniciranja s korisnicima, tj. potrošačima, te mogučnosti reklamiranja proizvoda kroz različite platforme u različitim formatima. Ovakav oblik marketinga u današnjem je svijetu postao nezaobilazan. Samo neke od tih platformi su Facebook, Instagram, Twitter, Youtube te news portali. Cilj rada bio je istražiti na kojima od navedenih stranica korisnik najmanje zamjećuje oglase, ali osim toga, nastojalo se saznati koliki je postotak ljudi kliknulo na oglas te na kojoj stranici. Ovaj podatak govori o tome koliko su oglasi prilagođeni pojedinoj stranici ili njezinom korisniku. Za teorijski dio rada koršteni su mnogobrojni znanstveni članci te literatura usko povezana s marketingom na društvenim mrežama te na internetu. Za potrebe istraživačkog dijela provedena je anketa u kojoj je sudjelovalo više od 200 ljudi, a koja istražuje ponašanje korisnika na stranicama uvrštenima u istraživanje, fokusirajući se na oglašavanje. Rad započinje početcima internetskog oglašavanja gdje se objašnjavaju ključni pojmovi kojima se rad bavi. Također, u prvom poglavlju usporediti čemo tradicionalno s internetskim oglašavanjem te istaknuti njihove prednosti i nedostatke. Drugi dio posvećen je oblicima oglašavanja s obzirom na vrstu platforme, ali i reakcijama korisnika na različite formate oglasa na internetskim stranicama. U ovom dijelu također su predstavljena dosadašnja istraživanja od kojih se neka fokusiraju na ljude te njihov doživljaj oglasa na internetskim stranicama, ali i  internet, općenito, kao medij koji distribuira nove proizvode. U narednim poglavljima predstavljen je istraživački dio rada, njegova metodologija, hipoteze i rezultati. U zaključku su navedeni najbitniji rezultati te glavne ideje iznesene u radu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Informacione tehnologije

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese