Odlomak

Rad “Praktična realizacija Zigbee mreža u industrijskim postrojenjima” predstavlja
aktuelnu temu iz oblasti bežičnih komunikacionih tehnologija i bavi se višestranom analizom
Zigbee protokola kao što su pitanja njegove arhitekture, značaja i najčešće primjene (opisna i
strukturna analiza), zatim digitalizacijom industrijskih postrojenja (funkcionalna analiza), kao
i prikupljanjem i obradom podataka korišćenjem različitih računarskih alata i programerskih
rješenja (kauzalna analiza).
Dolazak do zaključaka po predmetu ovog rada (Zigbee mreže) odvija se kroz nekoliko
prostora opisne, strukturne, funkcionalne i kauzalne analize. U prvom, opisnom i strukturnom
koraku, analizirani su principi Zigbee mreže, njena specifičnost i avangardnost kao osnova za
razvoj komunikacione mreže ostvarene preko mikrokontrolerske razvojne platforme Arduino i
digitalnog radio modula XBee. Funkcionalnom analizom je utvrđeno da Zigbee sistem
omogućava pouzdanu bežičnu komunikaciju između udaljenih čvorova, čak iako ne postoji
neposredan put između njih. Projektovani sistem, uz minimalne izmjene hardverske i
softverske strukture, ima veoma širok spektar primjene.
Praktični prilog ovog rada se ogleda u strukturiranju i angažovanju sistema za kontrolu
i monitoring industrijskog postrojenja „na daljinu“. Simulacija rada projektovanog sistema
bežične komunikacije, predloženog u ovom radu, je izvršena u realnom industrijskom
okruženju. Takođe, rezultati mjerenja, najznačajnijih parametara pouzdanog rada sistema, su
predstavljeni u ovom radu.
Istraživanje je sprovedeno sa ciljem razvijanja sistema bežične industrijske
komunikacije i kontrole industrijskog postrojenja. Znajući nedostatke i ograničenja
konvencionalnih sistema industrijske komunikacije, svrha ovog rada je doprinos većem
integrisanju bežičnih tehnologija na proizvodnim linijama, kao i smanjenju troškova
implementiranja i održavanja takvog sistema. U radu je dat predlog sistema čije su značajne
osobine njegova laka implementacija, mobilnost i jednostavnost upotrebe, efikasnost i
pristupačna cijena.
Ključne riječi: industrijska proizvodnja, Zigbee, XBee, Arduino

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Informacione tehnologije

Komentari