Odlomak

UVOD

U teoriji postoje različite definicije finansijske politike nastale usled različitosti obuhvat-nosti elemenata koji je čine. Dok jedni autori smatraju da finansijska politika predstavlja skup mera i sredstava, kojima se ostvaruju ciljevi I zadaci u finansijskom poslovanju, drugi smatraju da finansijska politika predstavlja„koncipiranje i utvrđivanje strategije i taktike upravljanja finansijama” privrednih društava. Treći autori kažu, da finansijska politika predstavlja proces odlučivanja o osnovnim finansijskim ciljevima kao što su: izbor strategije, taktike i pravaca aktivnosti s namerom ostvarenja osnovnih finansijskih ciljeva i održavanja optimalnog finan-sijskog racija strukture sredstava i izvora sredstava kao i optimalnog racija pojedinačnih delova sredstava i delova izvora sredstava i načela finansijskog odlučivanja pri ostvarivanju osnovnih finansijskih ciljeva.
Finansijska politika obezbeđuje finansijsku stranu realizacije poslovnih ciljeva ili ona predstavlja samo novačani izraz poslovne politike privrednog društva, a sastoji se i od podpo-litika ili izvedenih politika osnovne finansijske politike.
Izvedene finansijske politike su:
– politika pribavljanja finansijskih sredstava,
– politika finansiranja tokova reprodukcije,
– politika plasmana.
Finansijska politika kao deo poslovne funkcije finansija, sadrži i načela finansijske poli-tike kao osnovne izvore saznanja po kojima se radi da bi se ostvario cilj. A ciljevi finansijske politike proizilaze iz ciljeva poslovne politike i na obezbeđenje stabilne finansijske situacije privrednog društva, odnosno, odnose se na:
– pribavljanje i korišćenje finansijskih sredstava,
– finansijsku stabilnost,
– likvidnost,
– ostvarivanje optimalnih finansijskih rezultata konkretnog društva.

Na osnovu prethodno iznetog, može se konstatovati da ciljevi finansijske politike proizi-laze iz ukupne politike privrednog društava, pri čemi treba zanti da je finansijska politika po-lazna delatnost u upravljanju privrednim društvom. Centralna pitanja finansijske politike predstavljaju odluke o pitanjima poslovanja društva i zbog toga u hijerarhiji finansijskog upravljanja čine njegovu krajnju delatnost, što znači da finansijska politika danas, ne preds-tavlja samo rutinu, nego i nauku i struku u svim aspektima finansijske politike privrednih društava.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese