Odlomak

1.1 Finansijski menadžment i finansijski menadžer
Finansije možemo definisati kao skup teorija, tehnika,i principa koje se bave pribavljanjem i menadžmentom novca poslovnih subjekata vlade i pojedinaca.
Prema sadržaju predmeta istraživanja finansije se tradicionalno djele na tri komponente:
1. Javne finansije (se bave problemima javnih rashoda, javnih prihoda, budžeta i fiskalne politike)
2. Monetarne finansije (su koncetrirane na pitanja novca, kredita, banaka i monetarne politike)
3. Poslovne finansije ili finansijski menadžment je dio finansija koji se bavi finansijama preduzeća.
Finansijski menadžment je nauka o upravljanju novcem u smislu njegovog sticanja, trošenja, ulaganja i oplodnje.
Finansijska politika – osnova finansijskog menadžmenta
U filozofskom smislu, politika se može definisati kao nauka o vještini upravljanja. Politika se može shvatiti i kao nauka o ciljevima i principima, kao standardima po kojima se radi da bi se izabrani ciljevi i ostvarili.

1.2 Razvoj finansijskog menadžmenta
Dvije faze razvoja:
1. Tradicionalno shvatanje
2. Savremeno shvatanje
Tradicionalno shvatanje se uglavnom svodi na pribavljanje finansijskih sredstava. Predmet interesovanja finansijskog upravljanja bila je pasiva bilansa stanja preduzeća. Ovakvo shvatanje bazirano je na postavci das u tražnja za finansijskim sredstvima i odluke o toj tražnji nastali negdje drugo van finansijske funkcije a da je zadatak finansijske funkcije preduzeća bio samo pribaviti potrebna finansijska sredstva iz njegovih izvora.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 30 stranica
  • Finansijski menadžment -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  UNIVERZITET U TUZLI - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari