studenti
Mesto za uspešne studente

Geodetska metrologija

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (3 votes cast)

GEODETSKA METROLOGIJA

Ključne riječi: međunarodni sistem jedinica (SI), mjerenje horizontalnih uglova, principi mjerenja dužina elektronskim putem, metoda mjerenja visinskih razlika geometrijskim nivelmanom
KRATAK SADRŽAJ

Metrologija je osnova svih naučnih istraživanja, a naučna istraživanja oblikuju osnovu razvoja same metrologije. Nauka pomjera granice mogućeg, a fundamentalna metrologija slijedi metrološke aspekte novih otkrića. Ovo znači stalno usavršavanje metroloških alatki za podršku istraživačima za nastavljanje svojih otkrića – a samo one oblasti metrologije koje se razvijaju mogu da opstanu kao partneri privredi i nauci.U skladu sa tim, industrijska i zakonska metrologija moraju takođe da se stalno unapređuju da bi održale korak sa potrebama privrede i društva – i tako ostanu korisni i značajni.

Keywords: International System of Units, measuring of horizontal angles, principles of electronically
measuring lengths, methods for measuring height differences by geometric leveling
ABSTRACT

Metrology is the basis of all scientific research, and scientific research form the basis of the development of metrology. Science moves the boundaries of the possible, yet fundamental metrology follows the metrological aspects of the new discoveries. This means continuous improvement metrology tools to support researchers to continue their discoveries – and only one field of metrology, which are developed that can survive as a business partner and science. Accordingly, industrial and legal metrology must also be continually upgraded to keep pace with the needs of the economy and society – and thus remain useful and relevant
UVOD
Metrologija je nauka o mjerenjima i pokriva tri glavne aktivnosti:

 Definisanje međunarodno usvojenih mjernih jedinica (npr. metra).
 Ostvarivanje mjernih jedinica naučnim metodama (npr. ostvarivanje metra kroz upotrebu lasera).
 Uspostavljanje lanaca sljedivosti utvrđivanjem i dokumentovanjem vrijednosti i tačnosti mjerenja kao i njihovim distribuiranjem.
Izvršena je podjela metrologije na:

 NAUČNU METROLOGIJU (vrši organizaciju i razvoj mjernih standarda i njihovog očuvanja);
 INDUSTRIJSKU METROLOGIJU (vrši obezbjeđenje funkcionisanja mjernih instrumenata koji se koriste u industriji,proizvodnji i u testiranju procesa);
 ZAKONSKU METROLOGIJU (treba da obezbjedi tačnost mjerenja).
Metrologija obuhvata:

 Mjerne jedinice i njihove etalone (materijalizacija, prenošenje i čuvanje etalona);
 Mjerenja (metode, realizaciju,ocjenu tačnosti..);
 Mjerila (mjerni instrumenti i njihova primjena);
 Opažače (njihove sposobnosti za izvođene mjerenja).
Mjerenje

Mjerenje je skup eksperimentalnih postupaka izvršenih u cilju određivanja vrijednosti neke veličine. Pod veličinom smatra se osobina pojave ili tijela koja se može kvalitativno opaziti i kvantitativno odrediti. Veličina koja se mjeri naziva se mjerena veličina. Vrijednost mjerene veličine izražava se jedinicom mjere. Mjerena jedinica je vrijednost neke veličine za koju je dogovorom usvojeno da ima brojnu vrijednost jednaku jedinici. Mjerna jedinica neke veličine se utvrđuje da bi se omogućilo međusobno kvantitativno poređenje različitih vrijednosti te iste veličine (metar, radijan, litar, itd.).Rezultat mjerenja je numerička vrijednost izražena proizvodom broja i mjerne jedinice (5 m, 12 kg, itd.).
Mjerenja se nalaze u osnovi svih geodetskih računanja. Mjerni proces je redoslijed postupaka neophodnih za obavljanje mjerenja. Zadatak geodetskog stručnjaka jeste da projektuje – napravi plan rada, utvrdi tip,obim i tehniku mjerenja i izvrši analizu rezultata mjerenja u skladu sa zahtjevima tačnosti. Važno je istaći da se rezultat mjerenja samo u jednostavnijim primjerima može dobiti direktno. Češće se rezultat mjerenja dobija kao indirektna veličina koja je rezultat više elementarnih mjerenja.
Postupak mjerenja sastoji se od više faza (operacija) kao što su:

 Kalibracija mjernih instrumenata i pribora,odnosno,usklađivanje jedinice mjere mjernog instrumenta (pribora) sa njenom teoriskom vrijednošću;
 Priprema za mjerenje (materijalizacija mjerne veličine,postavljanje instrumenta i pribora za mjerenje,itd.);
 Opažanje,poklapanje mjernog indeksa (koincidiranje) i očitavanje podjele mjernog instrumenta (pribora);

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.