Odlomak

Рума представља град који се налази у Срмском округу. Смештена је у средишњем делу срема на јужним обронцима Фрушке Горе, на надморској висини 111 метара. Кроз њу пролази 45 паралела.Конфигурацију терена одликују плодна земља и питоми пејзажи централног Срема.У њеној близини изграђено је вештачко језеро Борковац. Поред ње пеолазе главне саобраћајне комуникације, повезујући је са већим градским центрима.

Циљ рада је да прикажемо туристичко-географске карактеристике како би видели да ли у општини Рума постоји потенцијал за даљи развој туризма или не, као и да би се привукли потенцијални туристи.

Методе рада су анализа и синтеза туристичко-географског положаја, природних мотива, друштвених мотива, културно историјског наслеђа, материјалне базе и облика туризма како би увидели који су потенцијали града Руме и који облици туризма су највише заступљени.

Предмет рада је анализирање туристичког промета у Руми као и потенцијала који постоје у овом граду.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geografija

Više u Maturski Radovi

Komentari