Odlomak

Priroda svjetskog ekonomskog sistema se dramatično izmenila od 1950-tih, u smislu, ne samo, rastuće inter-nacionalizacije ekonomskih aktivnosti, nego značajnosti karaktera integracije i promjena u organizacionom i funk-cionalnom smislu.
2. Bitna polazna stajališta:
• Nacionalne granice više ne predstavljaju formalne brane unutar koji se organiziraju ekonomske aktivnosti.
• ‘Pravila igre’ i regulativa tržišta sve više poprima globalni karakter uz značajna ograničenja nacionalnih ‘suvereniteta’ po različitim osnovama (pitanjima). Suvereno političko odlučivanje se više ne odvija isključivo u granicama neke nacionalne suverene države- deteritorializacija autoriteta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese