Odlomak

Zaštita subjektivnih prava može da ima oblik: privatne zaštita prava i organizovane zaštita prava. Privatna zaštita prava, koju pruža pojedinac sam sebi ili uz pomoć drugih pojedinaca, istorijski je prethodila organizovanoj zaštiti prava. Organizovanu pravnu zaštitu pruža država koja određuje i formira organe za pružanje pravne zaštite i propisuje pravila postupka po kojima se pravna zaštita pruža. Organizovana pravna zaštita zakonom je uređeni oblik pravne zaštite i javlja se kao sudska pravna zaštita i kao samozaštita.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 195 stranica
  • Građansko procesno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Pazar,  UNIVERZITET U NOVOM PAZARU - Departman za pravne nauke  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari