Odlomak

Uličnom mrežom smatra se sklop elemenata preko kojih se očituje saobraćaj u svom dinamičkom i stacionarnom obliku. Sav gradski saobraćaj odvija se preko gradske ulične mreže. Po vrsti, klasifikaciji i sistemu, gradske ulične mreže mogu biti različite. Pod pojmom gradska putna mreža podrazumjeva se mrežni sisitem objekata koji ima višestruku funkciju,počev od kretanja i mirovanja vozila svih vidova saobraćaja,pa do obezbjeđenja saobraćajne pristupačnosti urbanističkim sadržajima.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Gradska mreža prof. dr.Mladen Dobrić
  • Školska godina: prof. dr.Mladen Dobrić
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Bosna i Hercegovina,  Brčko,  Evropski univerzitet Brčko Distrikt  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari