Odlomak

 
1. UVOD
Razvoj industrijskog društva i samim tim masovna potrošnja su duboko izmenili strukturu i aktivnost ljudske civilizacije. Savremena civilizacija se ne može zamisliti bez razvijenog saobraćaja u kome drumski saobraćaj svakako ima vodeću ulogu u mnogim elementima.
Posledice masovnog korišćenja drumskih vozila su, pored emisije ugljen – dioksida, čađi i drugih oblika arozagađenja, i oko 1, 4 milijarde korišćenih guma u toku godine. Manji deo ovih guma je još upotrebljiv pa se ponovo koriste, deo guma se prvo obnavljaju a zatim koriste kao nove gume. Ovo je za teretna vozila u nekim državama i obavezno.
Otpadne gume su gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, letelica, vučnih mašina i ostalih sličnih proizvoda, koje vlasnik nakon završenog životnog ciklusa odbacuje ili namerava da odbaci. U razvijenim zemljama, gume koje se više ne mogu koristiti na vozilima, smatraju se otpadnim gumama, i kao takve se koriste u različite svrhe: prerađuju se u gumene sirovine i proizvode, koriste se kao gorivo, a manji deo se odlaže na deponije.
Karakteristični su podaci iz država u kojima se automobili tradicionalno veoma mnogo koriste. Sjedinjene Američke Države beleže godišnju produkciju od preko 290 miliona komada korišćenih guma, na teritoriji EU godišnje se sakupi oko 250 miliona a u Japanu 80 miliona ovakvih guma. Godišnje se u Republici Srbiji stavi na tržište oko 1,4 miliona komada novih guma. Jedan deo potiče iz domaće proizvodnje, a drugi iz uvoza. Prema nekim procenama, postojeće količine otpadnih guma u Srbiji iznose oko 50.000 tona, uzimajući u obzir samo gomile veće od 500 tona.
.

2. TOK MATERIJALA GUMENIH PNEUMATIKA

Pneumatici u velikoj meri utiču na ponašanje i mogućnost upravljanja vozilom, komfor u vožnji, čak i na potrošnju goriva. Precizno dizajnirani sklop saszavlje od kaučuka, hemikalija, tekstilnih i metalnih delova, omogućava dobro držanje, ublažava neravnine na putu i omogućava prevoz tereta pod različitim uslovima.
Guma koja se najčešće koristi u proizvodnji pneumatika za putničke automobile je stiren – butadien ko – polimer, koja sadrži oko 25% mase stirena u kombinaciji sa SRB i drugim elastomerima, npr. prirodna guma, sintetički cis – poli – izopren i cis – poli – butadien se upotrebljavaju u različitim količinama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese