Odlomak

Status klijenta – klijent je korisnik kredita sa redovnim mjesečnim prihodom na tekući račun, žiro račun ili devizni račun otvoren u Banci u periodu od najmanje 3 mjeseca.

Ako se kredit odobrava bez žiranata mjesečni anuitet za otplatu kredita ne može prelaziti 1/3 prosječne mjesečne neto plate, penzije ili primanja korisnika kredita.
Ako se kredit odobrava uz jednog žiranta anuitet za otplatu kredita ne može prelaziti 1/2 prosječne mjesečne neto plate korisnika kredita i 1/3 prosječne mjesečne neto plate žiranta.

Ako se kredit odobrava uz dva ili tri žiranta mjesečni anuitet za otplatu kredita ne može prelaziti 1/2 prosječne mjesečne neto plate, penzije i dohotka iz samostalne djelatnosti.
Zbir godina starosti svakog učesnika u kreditu u trenutku zaključenja ugovora o kreditu i godina otplate kredita može biti najviše 70 godina (npr. ako korisnik kredita ima 69 godine rok otplate kredita može biti najviše 1 godinu)

Ukoliko tražioc kredita nije kreditno sposoban, može imati jednog ili najviše dva sudužnika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese