Odlomak

Kirurška propedeutika
Kirurgija (grč. cheir – ruka + ergon – rad) originalno označava dio medicine koji se obavlja rukama, za razliku od npr. medikementozne terapije

 

 

Metode
Kirurška propedeutika koristi opće metode pretrage:

1. inspekciju,
2. palpaciju,
3. perkusiju,
4. auskultaciju,
5. mjerenje,
6. miris i
7. sondiranje Î inspekcija, dijagnostička artroskopija, uzimanje uzoraka…

Uz opće metode pretrage koriste se i specijalne pretrage:

  •  Laboratorijske pretrage; hematološke, mikološke, bakteriološke, patoanatomske, analiza sinovijalne tekućine i biopsija sinovijalne membrane…
  •  Dijagnostičke operacije; punkcije, trepanacija, probna resekcija, dijagnostičke anestezije.
  •  Radiolologijski pregled; ultrazvuk, rendgen (u ‘Propedeutici domaćih životinja’ Ramadan i Harapin to svrstavaju u oblike inspekcije).

Od instrumenata koji se rabe prilikom kliničke pretrage u kirurgiji valja izdvojiti: kopitna kliješta, endoskope, katetere, sonde, očna zrcala… Ponekad ja indicirano kiruršku kliničku pretragu nadopuniti i s internističkom ili, u slučaju sumnje na zaraznu bolest, epizootiološkom pretragom.

 

 

 

Anamneza

Anamneza (lat. anamnesis – prisjećanje) predstavlja podatke o razvoju i tijeku bolesti dobivene od vlasnika životinje, odnosno osobe koja se o životinji brine. Bitno je saznati podatke o trajanju, uzrocima i eventualnom liječenju bolesti:

1. Trajanje bolesti. Kada je nastupio prvi sigurni znak bolesti? Radi li se o akutnoj ili kroničnoj bolesti?
2. Kako je nastupila; naglo ili polagano?
3. Kakav je tijek bolesti do pregleda životinje? Pogoršanja ili poboljšanja, recidivirajući simptomi…
4. Uzroci. Kada i kako je bolest nastala? Mogući padovi, udarci, nagaz na staklo ili čavao?
5. Eventualno liječenje. Da li je životinja liječena od neke druge bolesti? Internističke i li porodiljske bolesti Î direktan ili indirektan uzrok trenutnih simptoma? Da li je cijepljena protiv tetanusa. Ako je liječena, čime i kako je liječena; kojim spektrom antibiotika.
6. U sklopu anamneze valja zabilježiti i ekonomsku vrijednost životinje, odnosno zahtjeve vlasnika i njihovu spremnost da plate liječenje. Dok je kod velikih životinja važniji faktor ekonomska vrijednost životinje, kod kućnih ljubimaca liječenje valja više prilagoditi zahtjevima vlasnika. U svakom slučaju, nužno je upoznati vlasnika s cijenom liječenja. Važno je podatke uzimati s oprezom, jer je moguće da vlasnik iskrivljuje odnosno iznosi lažne podatke.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Veterina

Komentari

Click to access the login or register cheese