Odlomak

Potreba za uspostavljanjem i održavanjem veza između ljudi, raznih organizacija, preduzeća i sl. predstavlja još jedan segment ljudskog interesovanja gdje su računari zauzeli lidersko mjesto. Upotrebom računara današnja era mobilne telefonije i intereneta podigla je nivo kvaliteta u komunikaciji omogućivši brzu i jednostavnu komunikaciju između ljudi, razmenu dokumenata i elektronske pošte, pretragu podataka, elektronsko bankarstvo i trgovinu, oglašavanje i reklamiranje i mnoštvo drugih javnih i privatnih servisa. Svaki savremeni elektronski računar, pored svoje fizičke konstrukcije – hardvera poseduje i sistem programa – softver. Softver je niz naredbi koji je smješten u memoriji računara, izvršava se na nekom hardveru i neophodan je za svrsishodno djelovanje jednog računarskog sistema. Pojam softver prvi je iskoristio John W. Tukey 1957. godine. Pojam je nastao kao analogija pojmu hardver. Na engleskom riječ hardver označava čvrste, opipljive djelove računara, dok je softver dobio naziv od engleske reči soft – meko. Kritičan trenutak u razvoju softvera je softver Linus Torvalds-a studenta operativnih sistema iz Helsinkija. Linux se koristi i danas i besplatan je za sve korisnike, po odluci njegovog tvorca. Uspeh Linux-a inspirisao je proizvođače Apple, Sun, Hewlett Packard, Microsoft i druge da isporučuju programe sa otvorenim izvornim kodom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese