Odlomak

Sam razvoj hemijske industrije , posebno u oblasti polimernih materijala doveo
je do razvoja čitavog niza novih proizvoda i masovne proizvodnje najrazličitijih
materijala specifičnih mehaničkih i drugih karakteristika. Sa pojavom kompozitnih
materijala dolazi do nove tehnološke revolucije, jer se novi materijali mogu
projektovati i proizvoditi tako da imaju znatno bolje karakteristike od pojedinačnih
osobina polaznih materijala ili nama poznatih materijala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 48 stranica
  • Tehnologija prerade plastičnih masa prof. Bogdan Nedić
  • Školska godina: prof. Bogdan Nedić
  • Seminarski radovi, Skripte, Mašinstvo
  • Srbija,  Kragujevac,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Fakultet inžinjerskih nauka  

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari