Odlomak

Ishrana domaćih životinja treba da bude adekvatna, a to znači da odgovara njihovim potrebama u toku čitave proizvodne godine u zavisnosti od intenziteta proizvodnje, uz neophodnost stalnog praćenja režima ishrane i izbegavanja nutritivnih poremećaja, zbog smanjenja otpornosti organizma životinje.
Poseban problem u ishrani domaćih životinja predstavlja njena neravnomernost u toku godine (letnja i zimska ishrana). Od zootehničara se zahteva određeno stručno znanje o ishrani domaćih životinja, da bi obroci bili adekvatni i u skladu sa potrebama životinja, zatim racionalni, a to znači i ekonomski opravdani.
Od ukupnih troškova ishrane najveću stavku čine troškovi energije i proteina hrane, i u najvećoj meri utiču na konačnu cenu dobijenog proizvoda. Ovo je razlog zbog čega njihovo korišćenje u ishrani domaćih životinja mora biti racionalno. Pri dobro izbalansiranom obroku u energiji i proteinima, upotreba mineralnih materija i vitamina višestruko vraćaju uložena sredstva. Pored značajnog povećanja proizvodnje, njihova upotreba veoma mnogo doprinosi dobrom zdravstvenom stanju i zadovoljavajućoj reprodukciji životinja. Na suprot ovome, njihov nedostatak u obroku domaćih životinja dovodi do smanjenja proizvodnje, kao i brojne metaboličke poremećaje, što sve zajedno u velikoj meri poskupljuje proizvodnju životinja i čini je ekonomski neopravdanom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari