Odlomak

Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi odnos između eksplicitnih i implicitnih etničkih predrasuda na uzorku studenata hrvatske nacionalnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Vodeći se teorijama dualnog procesa koji razdvajaju automatske (implicitne, nesvjesne i nenamjerne) i kontrolirane (eksplicitne, svjesne i namjerne) procese u podlozi ljudskog procesiranja informacija, u ovom radu se ispituje razlika između automatskih i kontroliranih procesa na način na koji se oni primjenjuju na procese stereotipiziranja i stvaranja predrasuda. Koristeći se subliminalnim udešavanjem osobnim imenima Hrvata i Bošnjaka muslimanske vjeroispovijesti, nastojali smo ispitati predrasude i stereotipe prema ovim etničkim skupinama na automatskoj razini, odnosno pri smanjenom utjecaju kontroliranih procesa. Implicitne predrasude su definirane kao stupanj negativnosti izražen prema osobi opisanoj u dvosmislenoj priči koja je uslijedila kao zadatak stvaranja dojma.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Skripte

Komentari