Odlomak

Kulturna baština podrazumeva dobra koja su nasleđena od predhodnih generacija ili koja nastaju u sadašnjosti, a imaju specifičnu vrednost za ljude i treba da bude sačuvana za buduće generacije. Ova dobra najćešće su pod režimom zaštite, imaju simbolički značaj u svesti ljudi, a sa ekonomske strane predstavljaju turistički potencijal. U našem jeziku se koriste reči baština, nasleđe ili kulturno dobro. Kulturna baština utiče na identitet određenog naselja, regiona ili države, a kada su u pitanju objekti Svetske baštine oni imaju posebnu vrednost za celokupno čovečanstvo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari