Odlomak

Pojam i vrste monitora

Monitor ili ekran je električni izlazni uređaj koji služi za prikazivanje slike poslate sa drugog uređaja, obično grafičke karte u sklopu računara. Na njemu pratimo rezultate obrade i trenutna dešavanja. Služi za prikazivanje slova ili slika koje mogu biti pokretne ili statične. Slika koja se na monitoru obično prikazuje se stvara u grafičkoj kartici, posebnom sklopu čija je funkcija stvaranje i obnavljanje slike.Postoji nekoliko različitih tehnologija koje koriste monitori. Na osnovu primenjene tehnoligije razlikujemo sledeće vrste monitora:
1. Monitori sa katodnim cevima (CRT – Catode RayTube) – prva poznata tehnologija, poznata još od crno belih televizora, ali pomalo nepraktična jer daje izobličene slike koje stvara zaobljena cev.
2. Tanki monitori:

a. LCD monitori ispunjeni tečnim kristalom (LCD- liquid cristal display). Svetlost se apsorbuje, zatim se na različitim delovima više ili manje raflektuje (iz različitih uglova se različito vidi)
b. Plazma Monitori (slika se formira od minijaturnih sijalica ispunjenih gasnom plazmom, poređane su u mrežu između dve staklene ploče)
c. LED monitori (slika se formira od LED dioda poređanih u obliku mreže na ekranu)

Monitori sa katodnom cevi (CRT monitor, Cathode Ray Tube monitor) su dugo vremena bili najzastupljeniji i bazirani na TV tehnologiji. Površina ekrana (prednji deo katodne cevi) je pokrivena fosfornim tačkama ili trakama.

Na zadnjem kraju katodne cevi se nalazi elektronski top (tačnije tri topa crvene, plave i zelene boje) koji šalje snop elektrona u pravcu pojedinih tačaka i u zavisnosti od intenziteta zraka, dobija se svetlija ili tamnija tačka date boje na ekranu. Kombinovanjem intenziteta crvene, plave i zelene boje se dobija bilo koja željena boja. Danas su u upotrebi tri vrste CRT-a:

 • Dot-Trio Shadow Mask
 • Aperture Grille
 • Slot Mask

Katodna cev je zasnovana na opšte razumljivim principima i koristi uobičajene raspoložive materijale. Rezultat su monitori sa katodnom cevi čija je proizvodnja jeftina, odličnih performansi, koji daju stabilne slike u vernim bojama i sa visokim rezolucijama displeja. Medjutim, katodna cev ima i sledeće očigledne nedostatke:

 • troši mnogo električne energije;
 • njen jedini elektronski mlaz je sklon poremećajima fokusa;
 • greške u konvergenciji i promene boje po ekranu;
 • njena nezgrapna visokonaponska kola i jaka magnetna polja stvaraju štetno elektromagnetsko zračenje;
 • ona je, prosto, suviše velika.

TFT monitori (Thin Film Transistor) spadaju u LCD (Liquid Crystal Display) vrstu monitora. Ne sadrže katodnu cev, već tečne kristale između dve staklene ploče, dva polarizaciona filtera, filtera boje i dva sloja za poravnavanje. Iza ovih slojeva se nalazi pozadinsko osvetljenje koje se obično sastoji od više fluorescentnih lampi. Dovođenjem napona na sloj za poravnavanje se stvara električno polje koje poravnava tečne kristale, što onemogućava svetlosti da prođe kroz njih, dok se ukidanjem napona omogućava prolaz. Tečne kristale je krajem 19. veka prvi pronašao austrijski botaničar Friedrich Reinitzer, a sam termin “tečni kristal” smislio je malo kasnije nemački fizičar Otto Lehmann.
Tečni krstali su gotovo providne supstance, koji imaju osobine i čvrste i tečne materije. Svetlo koje prolazi kroz tečne kristale prati poredak molekula od
kojih se oni sastoje – što je osobina čvrste materije. 1960-ih godina otkriveno je da naelektrisavanje tečnih kristala menja njihov molekularni poredak i samim tim i način kako svetlo prolazi kroz njih – što je osobina tečnosti. Karakteristike monitora

 • Rezolucija – je određene brojem piksela, tj obojenih tačaka, na monitoru. Rezolucija je izražena u brojevima piksela koji se nalaze u vodoravnim i uspravnim linijama monitora (npr. 1024×768, 1280×1024)
 • Brzina osvežavanja – se odnosi na brzinu osvežavanje slike monitora koja se meri u hercima (Hz). Što je frekvencija veća, to je slika stabilnija i nešto mutnija. Ako je brzina osvežavanja manja onda je slika puno oštrija, ali zato nestabilnija i napornija za ljudsko oko.
 • Veličina ekrana – se meri u inčima (1″ = 2,54 cm), Neke poznatije veličine su: 17″, 19″, 21″, 22″. Kod monitora sa katodnim cevima meri se dijagonala čitavog monitora što ne predstavlja stvarnu veličinu ekrana (marketinški trik), ako je veličina tog monitora 17″, stvarna veličina samog ekrana je 16″. Kod LCD monitora to nije slučaj.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari