Odlomak

Kardiopulmonalna reanimacija (KPR) ili oživljavanje predstavlja skup mera i postupaka kojima uspostavljamo ili održavamo ugrožene ili zaustavljene osnovne vitalnefunkcije. Ima dva osnovna cilja:
1. Snabdevanje krvi kiseonikom u plućima
2. Dopremanje krvi do svih organa, prvenstveno do mozga

Redosled postupaka pri reanimaciji (AVS postupak):
A – AIRWAY – uspostaviti i održavati vazdušni put
V – BREATHING – uspostaviti i održavati dusajni put
S – CIRCULATION – uspostaviti i održavati cirkulaciju (krvotok)

Medicinska sestra mora prepoznati, ne samo znake kardiorespiratornog zastoja već i mere koje se hitno moraju preduzeti.

Pri suočavanja sa osobom koja je na izgled u besvesnom stanju i kojoj je možda potrebna spasonosna reanimacija, mora se utvrditi da le je ta osoba svesna. Nežno protresti osobu i glasno upitati: „Da li ste dobro? Da li me čujete?“

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese