Odlomak

Osnovni cilj i svrha postojanja krivicnog prava kao grane pozitivnog prava jeste
obavljanjezastitne funkcije.Ta se zastita ostvaruje propisivanjem odredjenih ponasanja kao
krivicnih djela i propisivanjem krivicnih sankcija za ta djela,kao i uslova za njihovu primenu
prema uciniocimakrivicnih djela.Krivicno pravo je zakonsko pravo tj.pravo koje je zasnovano na
zakonu.Zarazliku od ostalih grana prava u kojima i drugi pravni akti sadrze pravne norme,jedini
akt kojimse moze propisati krivicnopravna norma jeste zakon.Krivicno pravo proglasava
odredjenaljudska ponasanja krivicnim djelima istovremeno predvidjajuci za njih kaznu,odnosno
nekudrugu krivicnu sankciju.Njegov cilj jeste da djeluje na ponasanje covjeka.Krivicno pravo
mozeda funkcionise samo ako primjena krivicnih sankcija u jednom drustvu predstavlja
izuzetak,akose one primjenjuju samo u odnosu na jedan manji broj clanova tog drustva.Krivicno
pravoshvaceno kao sistem zakonskih normi i kao dio pozitivnog prava,polazeci od
tradicionalne podjele na krivicno pravo u objektivnom i subjektivnom smislu,predstavljalo bi
krivicno pravo uobjektivnom smislu.Krivicno pravo u subjektivnom smislu jeste pravo na
kaznjavanje (ius puniendi).Ono pripada samo drzavi.Ostvarivanje tog prava zasniva se na
drzavnoj prinudi,te jestoga i krivicno pravo kao grana prava i kao dio javnog prava izrazito
drzavno pravo.U pogledunaziva ove grane prava u vecini zemalja koristi se naziv kazneno
pravo.Naziv krivicno pravokoji se kod nas koristi od kraja XIX-vijeka,prihvatljiviji je ne samo
za-to sto danas kazna nije jedina krivicna sankcija,vec i zato sto se on vezuje za centralni po-jam
na kome se zasnivakrivicno pravo,za krivicu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Krivicno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U NIŠU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese