Odlomak

1.POJAM, ELEMENTI I BIĆE KRIVIČNOG DELA?
Nema krivičnog dela niti kazne bez zakona. Nikome ne može biti izrečena kazna ili druga krivična sankcija za delo koje pre nego što je učinjeno zakonom nije bilo određeno kao krivično delo, niti mu se može izreći kazna ili druga krivična sankcija koja zakonom nije bila propisana pre nego što je krivično delo učinjeno.
Krivično delo je ono delo koje je:

  •  zakonom predviđeno kao krivično delo,
  •  koje je protivpravno i
  • -koje je skrivljeno.

Elementi krivičnog dela: -delo čoveka,

  •     protivpravnost,
  •     određenost krivičnog dela u Zakonu,
  •     skrivljenost dela.

Biće krivičnog dela – skup svih zakonskih ili posebnih elemenata određenog krivičnog dela. (pojam određenog krivičnog dela) ili skup elemenata određenog krivičnog dela , a to su zajedničke karakterisitke kod jednog krivičnog dela.

Radnja je voljno ponašanje čoveka kojom se ostvaruje krivično delo. (voljni i telesni pokret čoveka)
Krivična dela prema radnji: krivična dela činjenja i nečinjenja.
Krivična dela nečinjenja (postoji dužnost na činjenje): prava i neprava.
Prava – vrši se samo nečinjenjem. / Neprava – vrši se i činjenjem i nečinjenjem.
Radnja krivičnog dela se pojavljuje kao:

1)    Radnja izvršenja
2)    Radnja podstrekavanja
3)    Radnja pomaganja
4)    Radnja organizovanja.

Posledica krivičnog dela je proizvedena promena u spoljnom svetu koja nastaje kao rezultat dejstva radnje krivičnog dela. (povreda prava i promena u spoljnom svetu)
I podela posledica: POVREDA ili UGROŽENOST dobra
Posledica ugrožavanja: KONKRETNA i APSTRAKTNA opasnost.
II podela posledica: GLAVNA i SPOREDNA
III podela posledica: BLIŽA I DALJA
SVAKO KRIVIČNO DELO IMA POSLEDICU.
Između radnje i posledice mora postojati UZROČNA VEZA.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari