Odlomak

Uvek se mora imati u vidu da je krivično procesno pravo grana krivičnog zakonodavstva koja uređuje krivični postupak u kome dolazi do rasvetljenja i rešenja krivične stvari. U teoriji krivičnog procesnog prava postoje tri shvatanja u određivanju pojma KPP: realističko, jurističko i realističko – jurističko shvatanje.
Kod realističkog pojma kao osnovno i bitno obeležje krivičnog procesnog prava uzima se krivično procesna radnja koja se sa krivičnoprocesnim subjektima pojavljuje kao osnovni krivičnoprocesni pojam. Na ovaj način se krivično procesno pravo određuje na osnovu njegove spoljašnje strane, na osnovu onoga što je primarno opažajno, na prvi pogled vidljivo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 66 stranica
  • Krivicno procesno pravo ..
  • Školska godina: ..
  • Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Zenica,  UNIVERZITET U ZENICI - Pravni fakultet   ..

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari