Odlomak

SA8ETAK
U ljeto 2007. godine u Sjedinjenim Američkim Dr:avama (SAD) zapo+ela je kriza vezana za drugorazredne hipotekarne kredite, a koja se uskoro širi na cijeli svijet, pa tako i Europsku uniju. Krizi je prethodio period naglog ekonomskog rasta, velikih investicija, osobito u tr:ište nekretnina. Sve ve i udio u trgovini vrijednosnim papirima činili su takozvani subprime krediti, krediti koji su pretvoreni u vrijednosnice, te su njima mnoge financijske ustanove međusobno trgovale. Kako se trgovina tim vrijednosnim papirima raširila po cijelom svijetu – tako je i kriza zahvatila cijeli svijet, pa tako i Europsku uniju. Uskoro se financijska kriza preselila i u realni sektor (proizvodnju), slijedio je rast kamata, pad kreditnog rejtinga mnogih država, banaka, op enito svih financijskih institucija. Val stečaja zahvatio je sva svjetska gospodarstva, a kriza traje i danas i ne nadzire joj se kraj.
Ključne riječi: deficit, makroekonomski pokazatelji, likvidnost, hipoteka, subprime krediti, sekuritizacija, bonitet, kreditni rejting,…

 

 
Uvod
Financijska kriza koja je započela u ljeto 2007. godine u Sjedinjenim Američkim Dr:avama, na financijskom tržištu nekretninama se vrlo brzo proširila i na Europsku uniju. Kako su mnoge europske financijske institucije bile uključene u trgovinu vrijednosnim papirima, kriza se “domino efektom” vrlo brzo na cijeli svijet. Slijedio je pad rejtinga mnogih financijskih institucija, rast kamata, nagli rast vrijednosti švicarskog franka, skok cijena nafte i zlata, a gubitci u realnom gospodarstvu su počeli eksplozivno rasti. Investitori sve više novac ula:u u zlato i švicarski franak, a sve manje investiraju u gospodarstvo, što izaziva veliku recesiju globalnih razmjera. Gube se milijuni radnih mjesta, mnogi bogataši preko na i
propadaju dok se drugi naglo bogate i sve više raste jaz između bogatih i siromašnih.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese