Odlomak

MARKETING STRATEGIJA U DISTRIBUCIJI
Sama distribucija predstavlja tokove proizvoda od proizvođača ka potrošačima, kojima su I namenjeni. Distribucija proizvoda deli se na:

 • fizičku distribuciju (uži smisao)
 • distribuciju kao prodaju (širi smisao).

Fizička distribucija obuhvata aktivnosti na pokretanju I transportovanju proizvoda od proizvođača ka potrošačima, kao I skladištenje I formiranje zaliha. U literaturi se f izička distribucija proizvoda naziva još I marketing logistikom. Cilj I zadatak fizičke distribucije je da prodaji stvori objektivne uslove, kako bi ona izašla u susret potrošačima u pogledu:

 • Raspoloživosti proizvoda
 • Blagovremenosti pristizanja u kanale prodaje (prodajna mesta)
 • Kvaliteta (po nivou I neoštećenosti).

Fizičku distribuciju prate razni troškovi, a naročito:

 • Transportovanja
 • Skladištenja
 • Zaliha
 • Pribavljanja I obrade informacija.

Upravljanje fizičkom distribucijom proizvoda sastoji se od donošenja niza odluka, koje definišu fizičku distribuciju u pogledu:

 • Planiranja
 • Organizovanja
 • Kontrole.

Ya efikasnu fizičku distribuciju, odnosno optimalno snabdevanjepotrošača uz minimalne troškove, upravljanje distribucijom acenat treba da stavi na:

 • Transportovanje
 • Skladištenje
 • Zalihe proizvoda.

Za transportovanje proizvoda važna su 4 aspekta:

 • Transportni putevi
 • Transportna sredstva
 • Vlasništvo transportnog sredstva
 • Efikasnost transportovanja

Transportni putevi su prvi aspekt transportovanja proizvoda I zavise od više faktora kao što su:

 • Priroda proizvoda
 • Udaljenost tržišta
 • Količina koja se transportuje I sl.

Transportna sredstva su prilagođena načinima transportovanja, koji mogu biti:

 • Drumski
 • Železnički
 • Vazdušni
 • Rečni
 • Pomorki
 • Cevovodni

U transportovanju proizvoda koriste se transportna sredstva koja su:

 • vlasništvo preduzeća
 • Iznamljena od drugih vlasnika ili javnog transporta.

Da bi se kvantifikovala efikasnost teba koristiti sledeće kriterijume za ocenu efikasnosti načina transportovanja:

 • brzina transportovanja
 • frekvencija ponavljanja transportovanja
 • pouzdanost transportovanja u pogledu očuvanja kvaliteta proizvoda
 • kapacitet transportnih sredstava u pogledu mogućnosti prevoza velikih količina proizvoda
 • visini troškova transportovanja
 • raspoloživost načina transportovanja, odnosno odgovarajućih transportnih sredstava u smislu da ih proizvođač može koristiti u potrebnom trenutku.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese