Odlomak

Riječ „statistika“ potiče od latinske riječi‘‘status’’ što znači stanje, a statistika se bavi opisivanjem stanja. Treba uzeti u obzir da statističke analize datiraju nekoliko vijekova prije naše ere. Prva poznata prebrojavanja sprovedena su u Kini oko 4000 godina prije nove ere i u Egiptu oko 3000 godina prije nove ere, dok su prvi organizovani popisi vršeni u starom vijeku u Rimskoj Republici. U početku, osnovni zadatak statističkog istraživanja svodio se na prikupljanje podataka o brojnom stanju stanovnika i vojske, popisu zemljišta i stoke. Obrada ovih podataka se izvodila da bi država imala uvid u svoju vojnu i finansijsku moć.U XVI vijeku ustanovljeni su u nekim evropskim zemljama i registri rođenih, umrlih i vjenčanih, iz kojih se kasnije razvila statistika prirodnog kretanja stanovništva.

Začeci statistike kao nauke nastali su u Njemačkoj i Engleskoj u VXII vijeku. Njemačka škola statistike razvila je metode za deskripciju pojave. Engleska škola uvodi u statistiku matematičke metode i analizu podataka čime je otvoren put brzom razvoju statistike. Korišćenje teorije vjerovatnoće u statistici, koje datira od XIX vijeka, omogućilo je razvoj teorijske statistike. Takođe, razvoj i korišćenje teorije verovatnoće omogućili su i razvitak novih statističkih teorija kao što je statistička teorija odlučivanja. Danas je statistika posebna naučna disciplina koja, za realizaciju postavljenih ciljeva istraživanja na organizovan način prikuplja, vrši odabir i grupisanje podataka, prezentuje i vrši analizu podataka, te interpretira rezultate sprovedene analize. Iz izloženog izvodimo definiciju da statistika kao nauka se bavi prikupljanjem, obradom i analiziranjem podataka o masovnim pojavama. Rad na temu Aritmetička sredina se sastoji iz dva poglavlja. Prvo poglavlje nastoji da čitaocu što bliže objasni pojam srednjih vrijednosti dok drugo poglavlje opisuje samu aritmetičku sredinu koja je suština ovog rada.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Statistika /
  • Školska godina: 2024
  • Seminarski radovi, Matematika
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Mašinski fakultet  

Više u Matematika

Više u Seminarski radovi

Komentari