Odlomak

Organizacija rada u velikim zdravstvenim ustanovama, način upravljanja i komunikacija članova kolektiva je je ključan faktor u uspješnom funkcionisanju ustanova. Temelj rada u zdravstvu je tim, shodno tome timski rad, bez kojeg je nezamislivo funkcionisanje zdravstvenih ustanova. U donošenju odluka u zdravstvenim ustanovama ključna je uloga voditelja tima, odsjeka, odjela, zavoda, klinike. Iako su obrasci komuniciranja različiti, svuda je u zdravstvu poveznica hijerarhija, koja je, primjera radi, u vojsci prema ustaljenom, krutom, načelu sistema vertikalne subordinacije (stepeni od generala ka vojniku), a u medicini prilagođena zdravstvenom sistemu: od načelnika klinike do ljekara i medicinske sestre. Temeljni je komunikacijski odnos dijade ljekar-ljekar, ljekar- medicinska sestra, ostalo medicinsko osoblje.

Delegiranje se može definisati kao prenošenje autoriteta (ovlašćenja) i odgovornosti na drugo lice radi postizanja ciljeva organizacije, odnosno procesa rada. Delegiranje dovodi do većeg stepena uključenosti nižih nivoa u proces donošenja odluka. Važno je napomenuti da je delegiranje ključni faktor faze usmjeravanja u menadžmentu, jer mnogo poslova koje radi
glavna sestra/menadžer se ne odvijaju samo njenim naporima i trudom, nego, takođe i kroz
rad ostalih sestara. Za menadžera, delegiranje nije samo opcija, već neophodnost – često se
dešava da ima mnogo posla koji treba da završi jedan čovjek.

Delegiranje se može koristiti da bi se obezbijedilo učenje ili ”proširivanje” mogućnosti za saradnike. Saradnici kojima se ne delegira dovoljno odgovornosti, mogu da se osjete pogođenim, da im bude dosadno, da postanu neproduktivni i neefikasni.

Delegiranje predstavlјa jednu od klјučnih odluka za organizaciju i utiče na način kako
raspodijeliti zvanični autoritet duž organizacione strukture.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese