Odlomak

Postoji mnogo različitih definicija liderstva kao što ima i mnogo onih koji su pokušali da definišu ovaj pojam. Definisaćemo menadžersko liderstvo kao proces kojim se delatnost članova grupe usmerava ka ostvarenju zadataka.

Liderstvo podrazumeva druge ljude – radnike ili sledbenike. Spremnošću da prihvate smernice i uputstva lidera, članovi grupe omogućavaju da se definiše status lidera, kao i sam proces liderstva; kada ne bi postojali drugi ljudi, svi kvaliteti liderstva kod menadžera bili bi beznačajni.

Liderstvo je jedanododgovoranaizazovesavremenogposlovanja. Liderstvo je pokretačkasnaga, kojapodstičepromene. Snagaliderstvaproizlaziizvizijelidera, odnosnonjegovepokretačkeenergijekojapodstičesavladavanjeprepreka.

Značajliderstvaproizlaziizsposobnostilidera da stvarajuviziju, uspešnoostvareciljeve, okupljajusledbenikeipokrećuiusmeravajunjihovuenergiju zaostvarivanjetevizije[1].

Liderikoristerazličitestrategije da bi motivisalizaposlene. Svakastrategijaimazadatak da zadovoljičlanoveorganizacije, koji će to zadovoljstvoispoljiti u svomradu. Ne postojistrategijakoja je univerzalna za svakopreduzećeizato je kombinovanjevišestrategijamnogouspešnije, naravno u zavisnosti od same organizacije

[1]Pešić M.,(2007), Sociologija,UniverzitetSingidunum, Beograd, str. 41

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ljudski resursi

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari